Bajeczki Bajeczki Bajeczki Bajeczki Bajeczki


O czym ptaszek ¶piewa


A wiecie wy, dzieci,
O czym ptaszek ¶piewa,
Kiedy wiosn± leci
Między nasze drzewa?


Oj, ¶piewa on wtedy
Piosenkę radosn±:
"Przeminęły biedy,
Gaj się okrył wiosn±!"


Oj, ¶piewa on sobie
Z tej wielkiej uciechy,
Że do gniazda wraca,
Do swej miłej strzechy.


Latał on za góry,
Latał on za morza...
Za nim ciężkie chmury,
Przed nim złota zorza.


Teraz się zmieniła
Pogoda na ¶wiecie;
Nasza wiosna miła
Odziała się w kwiecie...


Tak i dola nasza,
Choć nam się zasmuci,
Wróci nam z piosenk±,
Z słoneczkiem nam wróci!...


Maria Konopnicka


Bajeczki Bajeczki Bajeczki Bajeczki Bajeczki


Poprzedni wiersz *Spis wierszy* Następny wiersz